• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
yenidən bərpa edilmə sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ləğv edilmə abeyance isim ümumi
ləğv edilmə abolition isim ümumi
bəyan edilmə acclamation isim ümumi
tam ləğv edilmə annihilation isim ümumi
yox edilmə annihilation isim ümumi
ləğv edilmə annulment isim ümumi
təyin edilmə appointment isim ümumi
həbs edilmə apprehension isim ümumi
təyin edilmə assignment isim ümumi
ehtimal edilmə attribution isim ümumi
edilmə coinage isim ümumi
təkzib edilmə confutation isim ümumi
kəşf edilmə discovery isim ümumi
ört-basdır edilmə disguise isim ümumi
azad edilmə emancipation isim ümumi
sürgün edilmə exile isim ümumi
vətənindən sürgün edilmə expatriation isim ümumi
izah edilmə explication isim ümumi
tədqiq edilmə exploration isim ümumi
təsvir edilmə exposition isim ümumi
məhv edilmə extermination isim ümumi
təhqiq edilmə fact-finding isim ümumi
təhrif edilmə falsification isim ümumi
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom isim ümumi
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom isim ümumi
xarab edilmə frustration isim ümumi
bərbad edilmə havoc isim ümumi
məhv edilmə havoc isim ümumi
viran edilmə havoc isim ümumi
cəlb edilmə implication isim ümumi
sığorta edilmə insurance isim ümumi
dəvət edilmə invitation isim ümumi
mühafizə edilmə keeping isim ümumi
qiymətə yenidən baxılma overvalue isim ümumi
yenidən qiymət qoyma overvalue isim ümumi
yenidən qiymət qoyulma overvalue isim ümumi
yenidən qiymətləndirmə overvalue isim ümumi
emal edilmə processing isim ümumi
sürgün edilmə proscription isim ümumi
qanundan xaric edilmə proscription isim ümumi
viran edilmə ravage isim ümumi
fəaliyyəti bərpa etmə reactivation isim ümumi
yenidən görünmə reappearance isim ümumi
yenidən peyda olma reappearance isim ümumi
yenidən zühur etmə reappearance isim ümumi
yenidən cildlənmiş kitab rebind isim ümumi
yenidən bərpa rebirth isim ümumi
yenidən canlanma rebirth isim ümumi
yenidən dirçəlmə rebirth isim ümumi
yenidən törəmə rebirth isim ümumi
yenidən canlanmış reborn isim ümumi
yenidən doğulmuş reborn isim ümumi
yenidən törəmiş reborn isim ümumi
yenidən işləmə recast isim ümumi
bərpa reclaiming isim ümumi
bərpa etmə reclaiming isim ümumi
yenidən təsis etmə reclaiming isim ümumi
yenidən baxma reconsideration isim ümumi
yenidən canlandırma reconstitution isim ümumi
yenidən hasil etmə reconstitution isim ümumi
yenidən yaratma reconstitution isim ümumi
yenidən qurmaq reconstruction isim ümumi
yenidən təşkil etmə reconstruction isim ümumi
yenidən hesablama re-count isim ümumi
yenidən seçmə re-election isim ümumi
yenidən geri dönmə re-entry isim ümumi
yenidən qayıtma re-entry isim ümumi
yenidən bərpa edilmə re-establishment isim ümumi
yenidən bərpa etmə re-establishment isim ümumi
yenidən yoxlama re-examination isim ümumi
gücü bərpa etmə refreshment isim ümumi
qüvvəni bərpa etmə refreshment isim ümumi
bərpa etmə regain isim ümumi
əvvəlki hüquqlarını bərpa etmə reinstatment isim ümumi
əvvəlki vəziyyətini bərpa etmə reinstatment isim ümumi
sığortanı bərpa etmə reinsurance isim ümumi
yenidən sığorta etmə reinsurance isim ümumi
yenidən kapital qoyma reinvestment isim ümumi
yenidən maya qoyma reinvestment isim ümumi
yenidən yatırım qoyma reinvestment isim ümumi
yenidən nəşr olunma reissue isim ümumi
yenidən nəşr edilmə reissue isim ümumi
yenidən nəşr etmə reissue isim ümumi
təkrar edilmə relapse isim ümumi
yenidən evlənmə remarriage isim ümumi
bərpa etmə renewal isim ümumi
bərpa renovation isim ümumi
bərpa etmə renovation isim ümumi
yenidən təşkil etmə reorganisation isim ümumi
yenidən doldurma replenishment isim ümumi
yenidən əlavə etmə replenishment isim ümumi
yenidən hasil etmə reproduction isim ümumi
bərpa resoration isim ümumi
bərpa etmə resoration isim ümumi
bərpa edən restorer isim ümumi
yenidən başlama resumption isim ümumi
yenidən törəmə resurgence isim ümumi
yenidən çəkmə retake isim ümumi
işə yenidən baxma retrial isim ümumi
yenidən birləşdirmə reunification isim ümumi
yenidən birləşmə reunification isim ümumi
məskun edilmə settlement isim ümumi
əmlakın yenidən hesaba alınması stock-taking isim ümumi
inventarın yenidən hesaba alınması stock-taking isim ümumi
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility isim ümumi
qəbul edilmə enrolment isim ümumi
bərpa etmə refurbishment isim ümumi
bərpa refurbishment isim ümumi
bərpa etmə restoration isim ümumi
zorla departasiya edilmə deportation by force isim ümumi
immobilizə edilmə immobilization isim ümumi
bərpa rebuilding isim ümumi
bərpa reconstruction isim ümumi
qüvvənin bərpa olunması recreation isim ümumi
pul verib azad edilmə redemption isim ümumi
bərpa renewal isim ümumi
bərpa restoration isim ümumi
yenidən birləşmə reunion isim ümumi
ləğv edilmə reversal isim ümumi
istifadə edilmə utilization isim ümumi
ixrac edilmə export isim medical
təqdim edilmə accreditation isim diplomatic
yenidən işlənmə adaptation isim ümumi
sürgün edilmə ban isim ümumi
bina edilmə building isim ümumi
əvəz edilmə change isim ümumi
ratifikasiya edilmə confirmation isim ümumi
yenidən başlama continuation isim ümumi
təslim edilmə delivery isim ümumi
ləğv edilmə demolition isim ümumi
tərk edilmə desertion isim ümumi
bənd edilmə enchainment isim ümumi
ifşa edilmə exposure isim ümumi
dərk edilmə knowing isim ümumi
hamı tərəfindən qəbul edilmə orthodoxy isim ümumi
hasil edilmə production isim ümumi
yenidən başlama reactivation isim ümumi
yenidən işlənmiş və düzəldilmiş nəşr recast isim ümumi
yenidən müzakirə etmə reconsideration isim ümumi
bərpa etmə reconstruction isim ümumi
sağlamlığı bərpa etmə recruitment isim ümumi
yenidən təchiz edilmə refit isim ümumi
yenidən təchiz etmə refit isim ümumi
yenidən işləmə revision isim ümumi
qərəzlə edilmə voluntariness isim ümumi
təmiz adını bərpa etmə whitewash isim ümumi
təmiz hüququnu bərpa etmə whitewash isim ümumi
sürgün edilmə expulsion isim law
əfv edilmə pardon isim law
ezam edilmə assignment isim ümumi
qeyd edilmə check isim ümumi
tabe edilmə conformation isim ümumi
əvəz edilmə displacement isim ümumi
yenidən doldurma overcharge isim ümumi
bərpa etmə reactivation isim ümumi
yenidən qurma readjustment isim ümumi
yenidən təşkil etmə readjustment isim ümumi
yenidən tikmə readjustment isim ümumi
yenidən qurma rearrangement isim ümumi
yenidən təşkil etmə rearrangement isim ümumi
rolların yenidən bölünməsi recast isim ümumi
bərpa etmə rehabilitation isim ümumi
yenidən başlama renewal isim ümumi
əvəz edilmə substitute isim ümumi
bərpa etmə retrieval isim ümumi
müayinə edilmə exploration isim medical
yenidən silahlanma refit isim military
əlavə edilmə appendage isim ümumi
həbs edilmə attachment isim ümumi
tətbiq edilmə exercise isim ümumi
yerbəyer edilmə handling isim ümumi
bərpa resurrection isim ümumi
bərpa olunma resurrection isim ümumi
mühafizə edilmə security isim military
bərpa etmə recovery isim ümumi
yenidən mühakimə etmə review isim law
bərpa restore isim computer
bərpa etmək give back fel ümumi
yenidən araşdırmaq go behind fel ümumi
yenidən baxmaq go behind fel ümumi
yenidən öyrənmək go behind fel ümumi
qiymətə yenidən baxmaq overvalue fel ümumi
yenidən qiymət qoymaq overvalue fel ümumi
yenidən qiymətləndirmək overvalue fel ümumi
yenidən yazmaq overwrite fel ümumi
yenidən fəaliyyətə başlamaq reactivate fel ümumi
yenidən görünmək reappear fel ümumi
yenidən peyda olmaq reappear fel ümumi
yenidən zühur etmək reappear fel ümumi
yenidən qiymətləndirmək reappraise fel ümumi
yenidən silahlandırmaq rearm fel ümumi
yenidən yığışmaq reassemble fel ümumi
yenidən canlandırmaq reawaken fel ümumi
yenidən fəallaşdırmaq reawaken fel ümumi
yenidən oyatmaq reawaken fel ümumi
yenidən tikmək rebuild fel ümumi
yenidən düzəltmək recast fel ümumi
yenidən doldurmaq recharge fel ümumi
yenidən başlanmaq recommence fel ümumi
yenidən baxmaq reconsider fel ümumi
yenidən qurmaq reconstruct fel ümumi
yenidən təşkil etmək reconstruct fel ümumi
yenidən tikmək reconstruct fel ümumi
yenidən saymaq re-count fel ümumi
gücü bərpa etmək recreate fel ümumi
qüvvəni bərpa etmək recreate fel ümumi
yenidən bəzəmək redecorate fel ümumi
yenidən bölmək redistribute fel ümumi
yenidən bölüşdürmək redistribute fel ümumi
yenidən paylamaq redistribute fel ümumi
yenidən paylaşdırmaq redistribute fel ümumi
yenidən etmək redo fel ümumi
yenidən qayırmaq redo fel ümumi
bərpa etmək redress fel ümumi
yenidən seçmək re-elect fel ümumi
yenidən daxil olmaq re-enter fel ümumi
yenidən girmək re-enter fel ümumi
bərpa etmək re-establish fel ümumi
yenidən yoxlamaq re-examine fel ümumi
yenidən üzmək refloat fel ümumi
bərpa etmək regain fel ümumi
yenidən doğulmaq regenerate fel ümumi
yenidən əmələ gəlmək regenerate fel ümumi
yenidən qruplaşdırmaq regroup fel ümumi
yenidən isitmək reheat fel ümumi
yenidən qızdırmaq reheat fel ümumi
əvvəlki hüquqları bərpa etmək reinstate fel ümumi
yenidən investisiya qoymaq reinvest fel ümumi
yenidən kapital qoymaq reinvest fel ümumi
yenidən qoymaq reinvest fel ümumi
yenidən maya qoymaq reinvest fel ümumi
yenidən yerləşdirmək reinvest fel ümumi
yenidən nəşr etmək reissue fel ümumi
yenidən daxil olmaq rejoin fel ümumi
yenidən yandırmaq rekindle fel ümumi
yenidən əvvəlki vəziyyət qayıtmaq relapse fel ümumi
yenidən yaşamaq relive fel ümumi
yenidən yükləmək reload fel ümumi
yenidən evlənmək remarry fel ümumi
yenidən hərbiləşdirmə remilitarisation fel ümumi
yenidən hərbiləşdirmək remilitarise fel ümumi
yenidən düzəltmək remodel fel ümumi
yenidən minmək remount fel ümumi
bərpa etmək renovate fel ümumi
yenidən ələ keçirmək reoccupy fel ümumi
yenidən istila etmək reoccupy fel ümumi
yenidən tutmaq reoccupy fel ümumi
yenidən açmaq reopen fel ümumi
yenidən təşkil etmək reorganise fel ümumi
yenidən qablaşdırmaq repack fel ümumi
yenidən doldurmaq replenish fel ümumi
yenidən əlavə etmək replenish fel ümumi
yenidən cilalamaq repolish fel ümumi
yenidən nəşr etmək reprint fel ümumi
yenidən möhür vurmaq reseal fel ümumi
yenidən möhürləmək reseal fel ümumi
yenidən yerləşdirmək reset fel ümumi
yenidən qol çəkmək resign fel ümumi
yenidən seçmək re-sort fel ümumi
yenidən eşidilmək resound fel ümumi
yenidən səs vermək resound fel ümumi
yenidən səslənmək resound fel ümumi
yenidən yəhərləmək ressadle fel ümumi
yenidən bildirmək restate fel ümumi
yenidən elan etmək restate fel ümumi
yenidən xəbər vermək restate fel ümumi
yenidən məlumat verməl restate fel ümumi
yenidən başlamaq resume fel ümumi
bərpa etmək resurrect fel ümumi
yenidən almaq retake fel ümumi
yenidən ələ keçirmək retake fel ümumi
yenidən nağıl etmək retell fel ümumi
yenidən fikirləşmək rethink fel ümumi
yenidən hazırlamaq retrain fel ümumi
yenidən birləşdirmək reunify fel ümumi
yenidən birləşmək reunite fel ümumi
yenidən istifadə etmək reuse fel ümumi
bərpa etmək revest fel ümumi
yenidən sarımaq rewind fel ümumi
yenidən yazmaq rewrite fel ümumi
ədaləti bərpa etmək right fel ümumi
həqiqəti bərpa etmək right fel ümumi
bərpa etmək vivify fel ümumi
bərpa etmək refurbish fel ümumi
yenidən başlatmaq restart fel ümumi
bərpa olunmaq be rebuilt fel ümumi
bərpa olmaq be restored fel ümumi
Sakitliyi bərpa etmək establish silence fel ümumi
Sakitliyi bərpa etmək impose silence fel ümumi
bərpa etmək rebuild fel ümumi
yenidən qayıtmaq regain fel ümumi
bərpa etmək reinstate fel ümumi
yenidən təşkil etmək reorganize fel ümumi
yenidən hasil etmək reproduce fel ümumi
yenidən bərpa etmək restore fel ümumi
ədaləti bərpa etmək restore justice fel ümumi
asayişi bərpa etmək restore order fel ümumi
qanun-qaydanı bərpa etmək restore order fel ümumi
qaydanı bərpa etmək restore order fel ümumi
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health fel ümumi
vero