• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
yerli bitki sözünün tərcüməsi (132 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yerli əhali aborigines isim ümumi
birillik bitki annual isim ümumi
yerli orqanların və hər hansı bir təşkilatın sərəncamı bylaw isim ümumi
yerli hökumət orqanlarının qərarı bylaw isim ümumi
iri çiçəkli dekorativ bitki corn-flag isim ümumi
sarmaşan bitki creeper isim ümumi
yerli şivə dialect isim ümumi
bitki cövhərinin məhlulu elixir isim ümumi
bitki örtüyü flora isim ümumi
çiçək açan bitki flowerer isim ümumi
yerli foreign isim ümumi
bitki herb isim ümumi
bitki yetişdirmək üçün şüşəbənd hothouse isim ümumi
bitki mənşəli kley mucilage isim ümumi
bitki kleyi mucilage isim ümumi
tərkibində neft olan bitki oilplant isim ümumi
çoxillik bitki perennial isim ümumi
bitki plant isim ümumi
bitki əkən planter isim ümumi
sarılan bitki twiner isim ümumi
sarmaşan bitki twiner isim ümumi
sarmaşan bitki winder isim ümumi
yerli countryman isim ümumi
yerli keyimə local anaesthesia isim ümumi
yerli keyidici local anaesthetic isim ümumi
yerli hakimiyyət local authorities isim ümumi
yerli hakimiyyət orqanları local authorities isim ümumi
bitki zərərvericisi plant pest isim ümumi
bitki vegetable isim ümumi
bitki qidası vegetable food isim ümumi
bitki yağı vegetable oil isim ümumi
dırmaşan bitki creeper isim botanical
sarmaşan bitki liana isim botanical
paxla fəsiləsindən birillik bitki soy-bean isim botanical
cır bitki wilding isim botanical
yabanı bitki wilding isim botanical
həm suda həm də quruda yaşayan bitki amphibian isim zoological
dəmyə bitki raincrop isim agricultural
toxumdan cücərən bitki seedling isim agricultural
yerli homeboy isim rude word
yerli təşkilat chapter isim ümumi
sarmaşan bitki climber isim ümumi
bitki yetişdirmək üçün şüşəbənd conservatory isim ümumi
yerli şəraitə uyğunlaşmış əcnəbi denizen isim ümumi
yerli mallar domestic isim ümumi
yerli özünüidarə təşkilatlarına məqsədli maliyyə yardımı grant-in-aid isim ümumi
yerli əhali native isim ümumi
yerli sakin native isim ümumi
yerli place isim ümumi
tikanlı bitki thorn isim ümumi
üçyarpaqlı bəzəkli bitki trefoil isim ümumi
bitki vegetation isim ümumi
yaşıl bitki verdure isim ümumi
sarılan bitki vine isim ümumi
sarmaşan bitki vine isim ümumi
bitki xəstəliyi canker isim botanical
peyvəndlik bitki grafter isim botanical
paxlalı bitki legume isim botanical
qəzetdə yerli xəbərlər şöbəsi chronicle isim ümumi
bitki crop isim ümumi
bitki green isim ümumi
bitki greenery isim ümumi
bitki growth isim ümumi
yerli bitki native isim ümumi
yerli heyvan native isim ümumi
sürünən bitki trailer isim ümumi
cinsiyyətsiz heyvan və ya bitki neuter isim botanical
bol məhsul verən bitki cropper isim ümumi
yaxşı məhsulverən bitki cropper isim ümumi
üçillik bitki triennial isim ümumi
yerli-yersiz əcnəbi sözlər işlətmək barbarize fel ümumi
öyrənmək məqsədilə bitki toplamaq botanize fel ümumi
mərkəzdən yerli orqanlara vermək decentralise fel ümumi
öyrənmək məqsədilə bitki toplamaq botanise fel ümumi
yerli-dibli boyun qaçırmaq refuse point-blank fel ümumi
yerli-dibli imtina etmək refuse point-blank fel ümumi
yerli-köklü qoparmaq root out fel ümumi
yerli-köklü qoparmaq uproot fel ümumi
yerli local fel computer
yerli aboriginal sifət ümumi
yerli apropos sifət ümumi
yerli backyard sifət ümumi
yerli favourable sifət ümumi
yerli endemic sifət ümumi
yerli indigenous sifət ümumi
yerli local sifət ümumi
yerli native-born sifət ümumi
yerli neighbourhood sifət ümumi
yerli büdcə ilə təmin edilməyən non-provided sifət ümumi
yerli pointful sifət ümumi
yerli regional sifət ümumi
yerli sectional sifət ümumi
bitki vegetable sifət ümumi
bitki vegetal sifət ümumi
bitki vegetarian sifət ümumi
yerli-yerində well-judged sifət ümumi
bitki örtüyündən məhrum olmuş bleak sifət ümumi
yerli istehsal homegrown sifət ümumi
yerli native sifət ümumi
yerli provincial sifət ümumi
yerli vernacular sifət ümumi
yerli vicinal sifət ümumi
yerli domestic sifət ümumi
yerli home sifət ümumi
yerli parochial sifət ümumi
yerli topical sifət medical
yerli-yataqlı at length zərf ümumi
yerli-köklü by the root zərf ümumi
yerli-dibli completely zərf ümumi
yerli-köklü flatly zərf ümumi
yerli-yataqlı in detail zərf ümumi
yerli-yerində in detail zərf ümumi
yerli-yerində in its proper place zərf ümumi
yerli-yersiz irrelevantly zərf ümumi
yerli-yersiz not to the point zərf ümumi
yerli-yersiz out of place zərf ümumi
yerli-dibli point-blank zərf ümumi
yerli-köklü point-blank zərf ümumi
yerli-yataqlı thoroughly zərf ümumi
yerli-yerində thoroughly zərf ümumi
heyvan və bitki aləmi animal and vegetal life söz birləşməsi ümumi
yerli müdafiə qoşunları Home Guard söz birləşməsi ümumi
yerli dil indigenous language söz birləşməsi ümumi
yerli əhali indigenous people söz birləşməsi ümumi
yerli anesteziya local anaesthetic söz birləşməsi ümumi
yerli ləhcə local idiom söz birləşməsi ümumi
yerli şivə local idiom söz birləşməsi ümumi
yerli polis local police söz birləşməsi ümumi
yerli vaxt local time söz birləşməsi ümumi
yerli-dibli root and branch söz birləşməsi ümumi
yerli-köklü root and branch söz birləşməsi ümumi
bitki yağı vegetable oil söz birləşməsi ümumi