• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
you poor devil! sözünün tərcüməsi (152 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
iblis devil isim ümumi
şeytan devil isim ümumi
kasıb poor isim ümumi
yoxsul poor isim ümumi
cin-şeytan devil isim ümumi
əlsiz-ayaqsızlar poor isim ümumi
kasıb-kusub poor isim ümumi
lütlər poor isim ümumi
ac poor isim ümumi
pis iştaha poor appetite isim ümumi
pis diksiya poor articulation isim ümumi
körpəciyəz poor baby isim ümumi
oğlancığaz poor boy isim ümumi
uşaqcıq poor child isim ümumi
biçarə poor devil isim ümumi
biçarə poor fellow isim ümumi
binəva poor fellow isim ümumi
yazıqcığaz poor fellow isim ümumi
binəva poor girl isim ümumi
körpəciyəz poor little thing isim ümumi
lüt poor man isim ümumi
yoxsul poor man isim ümumi
yalavac poor man isim ümumi
pis hafizə poor memory isim ümumi
qarı poor old woman isim ümumi
yoxsul poor peasant isim ümumi
kənd fağır-füqərası poor peasants isim ümumi
fağır-füqəra poor people isim ümumi
bəxtiqara poor soul isim ümumi
əsir-yesir poor thing isim ümumi
fağır poor thing isim ümumi
külbaş poor thing isim ümumi
yetimçə poor thing isim ümumi
yetimciyəz poor thing isim ümumi
binəva poor thing isim ümumi
binəva poor woman isim ümumi
başıbəlalı poor wretch isim ümumi
qarnıaçıqlar poor; qarnını doldurmaq isim ümumi
dənizşeytanı sea-devil isim ümumi
fağır-füqəra the poor isim ümumi
lat-lüt very poor man isim ümumi
çobanaldadan whip-poor-will isim zoological
məkrli devil isim ümumi
pis niyyətli devil isim ümumi
bədbəxt poor isim danışıq dili
binəva poor isim danışıq dili
yazıq poor isim danışıq dili
az poor isim ümumi
pis poor isim ümumi
yetərsiz poor isim ümumi
iyrənc poor isim ümumi
keyfiyyətsiz poor isim ümumi
zəif poor isim ümumi
qeyri-məhsuldar poor isim ümumi
pis poor isim ümumi
zəif poor isim ümumi
kasıblar poor isim collective noun
yoxsullar poor isim collective noun
iblislik etmək act like a devil fel ümumi
fağırlaşdırılmaq be made poor fel ümumi
lüt olmaq be poor fel ümumi
taytamaq be poor fel ümumi
ac-yalavac olmaq be very poor fel ümumi
iblisləşmək become a devil fel ümumi
lüllənmək become as drunk as the devil fel ümumi
lütlənmək become poor fel ümumi
dilənçiləşmək become very poor fel ümumi
dilənçi kökünə düşmək grow poor fel ümumi
ac-yalavac qoymaq make poor fel ümumi
pis yaddaş poor memory fel ümumi
kasıb düşmək turn poor fel ümumi
kasıblamaq turn poor fel ümumi
kasıblaşmaq turn poor fel ümumi
kasıblığa düşmək turn poor fel ümumi
qayğısız devil-may-care sifət ümumi
qəmsiz devil-may-care sifət ümumi
arsız devil-may-care sifət ümumi
Araz işığından, Kür topuğundan devil-may-care sifət ümumi
aztəminatlı poor sifət ümumi
şeytan devil sifət ümumi
kahal devil-may-care sifət ümumi
əhli-biqəm devil-may-care sifət ümumi
cinli devil-ridden sifət ümumi
ityeməz extremely poor sifət ümumi
səssiz having a poor tone sifət ümumi
aşağı poor sifət ümumi
biçarə poor sifət ümumi
binəva poor sifət ümumi
imkansız poor sifət ümumi
iqtidarsız poor sifət ümumi
kasıbyana poor sifət ümumi
miskin poor sifət ümumi
yazıq poor sifət ümumi
yoxsul poor sifət ümumi
zavallı poor sifət ümumi
cəsarətsiz poor-spirited sifət ümumi
ac-ləlöyün too poor sifət ümumi
ac-yalavac very poor sifət ümumi
ac-ləlöyün very poor sifət ümumi
əzabkeş poor sifət ümumi
ibliscəsinə like a devil zərf ümumi
iki poor zərf ümumi
riyaziyyatdan zəif olmaq be poor at mathematics söz birləşməsi ümumi
düşmənə haqq qazandırmaq give the devil his due söz birləşməsi ümumi
xaraba qalmaq go to the devil söz birləşməsi ümumi
viran olmaq go to the devil söz birləşməsi ümumi
dilənçi halına düşmək go to the devil söz birləşməsi ümumi
Rədd ol! go to the devil söz birləşməsi ümumi
Rədd olun! go to the devil söz birləşməsi ümumi
aşağı keyfiyyətli mallar good of poor quality söz birləşməsi ümumi
pis keyfiyyətli mallar good of poor quality söz birləşməsi ümumi
İtlə dost olanın əlində çomağı gərək He that sups with the devil needs a long spoon söz birləşməsi ümumi
kasıb yaşamaq live poor söz birləşməsi ümumi
yoxsul yaşamaq live poor söz birləşməsi ümumi
binəva dilənçi poor beggar söz birləşməsi ümumi
yazıq dilənçi poor beggar söz birləşməsi ümumi
az məhsul poor crop söz birləşməsi ümumi
pis məhsul poor crop söz birləşməsi ümumi
yazıq poor devil söz birləşməsi ümumi
fağır poor devil söz birləşməsi ümumi
zavallı poor devil söz birləşməsi ümumi
kasıb ailə poor family söz birləşməsi ümumi
yoxsul ailə poor family söz birləşməsi ümumi
iyrənc yemək poor food söz birləşməsi ümumi
pis yemək poor food söz birləşməsi ümumi
zəif sağlamlıq poor health söz birləşməsi ümumi
zəif səhhət poor health söz birləşməsi ümumi
zəif at poor horse söz birləşməsi ümumi
az gəlir poor income söz birləşməsi ümumi
kasıb kəndli poor peasant söz birləşməsi ümumi
yoxsul kəndli poor peasant söz birləşməsi ümumi
biçarə poor soul söz birləşməsi ümumi
fağır poor soul söz birləşməsi ümumi
yazıq poor soul söz birləşməsi ümumi
zavallı poor soul söz birləşməsi ümumi
zəif natiq poor speaker söz birləşməsi ümumi
yetərsiz təminat poor supply söz birləşməsi ümumi
ağciyər poor-spirited söz birləşməsi ümumi
cəsarətsiz poor-spirited söz birləşməsi ümumi
qorxaq poor-spirited söz birləşməsi ümumi
ürəksiz poor-spirited söz birləşməsi ümumi
adını çək, qulağını bur talk of the devil and he will appear söz birləşməsi ümumi
hələ çox işlər olacaq there will be the devil to pay söz birləşməsi ümumi
bizi hələ nələr gözləyir there will be the devil to pay söz birləşməsi ümumi
lülqənbər olmaq be as drunk as the devil söz birləşməsi ümumi
həqiranə görünmək cut a poor figure söz birləşməsi ümumi
şeytana lənət! devil take it! söz birləşməsi ümumi
Cəhənnəm ol! Go to the devil! söz birləşməsi ümumi
Ey xanəxərab! You poor devil! söz birləşməsi ümumi
Aşağı tüpürürsən saqqal yuxarı tüpürürsən bığ between the devil and the deep sea söz birləşməsi proverb
kilsə siçanı kimi yoxsul poor as a church mouse söz birləşməsi idiomatic
lüm-lüt poor as a church mouse söz birləşməsi idiomatic
vero