• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
young blood sözünün tərcüməsi (171 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
qan blood isim ümumi
qana susama blood lust isim ümumi
qan-tər blood and sweat isim ümumi
qanvermə blood donation isim ümumi
qanverən blood donor isim ümumi
donor blood donor isim ümumi
qan intiqamı blood feud isim ümumi
gan qrupu blood group isim ümumi
qanıq blood lust isim ümumi
qanbahası blood money isim ümumi
sim blood poisoning isim ümumi
qan təzyiqi blood pressure isim ümumi
qan analizi blood test isim ümumi
qanköçürmə blood transfusion isim ümumi
qanvurma blood transfusion isim ümumi
qan damarı blood vessel isim ümumi
qanalma blood-letting isim ümumi
kapilyar capillary blood vessel isim ümumi
qandövranı circulation of the blood isim ümumi
qan laxtası clot of blood isim ümumi
laxtalanmış qan coagulated blood isim ümumi
qan itirmə loss of blood isim ümumi
qanitirmə loss of blood isim ümumi
qardaşoğlu polite address to a young man isim ümumi
qan ləkəsi spot of blood isim ümumi
vena qanı venous blood isim ümumi
cahılca young isim ümumi
beyni qanlı young isim ümumi
cücə young bird isim ümumi
beçə young cock isim ümumi
sıpa young donkey isim ümumi
qoduq young donkey isim ümumi
qulan young female horse isim ümumi
pöhrə young growth isim ümumi
qoduq young of an ass isim ümumi
bala young one isim ümumi
balacıq young one isim ümumi
gənclik young people isim ümumi
ting young plant isim ümumi
beçə young swarm of bees isim ümumi
gənc qadın young woman isim ümumi
qan sızma blood-stroke isim medical
qan dövranı circulation of the blood isim medical
məməlilər və quşlar warm-blood isim zoological
nəsil blood isim ümumi
mənşə blood isim ümumi
əmələ gəlmə blood isim ümumi
əsil-nəcabət blood isim ümumi
əsillik blood isim ümumi
gənc adamlar young isim collective noun
gənclər young isim collective noun
ehtiras blood isim ümumi
temperament blood isim ümumi
xarakter blood isim ümumi
oxşarlıq blood isim ümumi
qohumluq blood isim ümumi
şirə blood isim ümumi
qan almaq blood fel ümumi
qanına qəltan olmaq be covered with one's own blood fel ümumi
qanına bulanmaq be covered with own blood fel ümumi
qansızlaşdırılmaq be drained of blood fel ümumi
qanıqmaq be out for blood fel ümumi
qansızlaşmaq become drained of blood fel ümumi
simlənmək blood-poisoned: be blood-poisoned fel ümumi
qansızlaşdırmaq drain blood fel ümumi
qan aparmaq faint because of excessive blood loss fel ümumi
sütülləşmək grow young fel ümumi
simləmək have a blood poisoning fel ümumi
cavan görünmək look young fel ümumi
gənc görünmək look young fel ümumi
qansızlaşmaq lose one's blood partly fel ümumi
qanını axıtmaq shed one's blood fel ümumi
qanı dayandırmaq stop the blood fel ümumi
qanı kəsmək stop the blood fel ümumi
qan-qan demək thirst for blood fel ümumi
qana qanıxdırmaq blood fel ümumi
qanqırmızı blood red sifət ümumi
həmişəcavan ever-young sifət ümumi
qocalmayan ever-young sifət ümumi
solmayan ever-young sifət ümumi
solmaz ever-young sifət ümumi
doğma full-blood sifət ümumi
gənc young sifət ümumi
qan blood sifət ümumi
qaniçən blood-minded sifət ümumi
simli blood-poisoned sifət ümumi
qantəmizləyən blood-purifying sifət ümumi
qanıqırmızı blood-red sifət ümumi
ağlıkəsməz very young sifət ümumi
azyaşlı very young sifət ümumi
cahıl young sifət ümumi
cavan young sifət ümumi
kiçikyaşlı young sifət ümumi
qarasaqqal young sifət ümumi
cins full-blood sifət ümumi
əsil full-blood sifət ümumi
safqanlı full-blood sifət ümumi
xalis full-blood sifət ümumi
təcrübəsiz young sifət ümumi
bala young sifət ümumi
təzə gənc young sifət ümumi
böyüklü-kiçikli all the young and old zərf ümumi
qana-qan blood for blood zərf ümumi
soyuqqanlı in cold blood zərf ümumi
qana susamaq be out for blood söz birləşməsi ümumi
atadan bir anadan ayrı blood brother söz birləşməsi ümumi
donor blood donor söz birləşməsi ümumi
qan düşmənçiliyi blood feud söz birləşməsi ümumi
tayfa düşmənçiliyi blood feud söz birləşməsi ümumi
qan qisası blood feud söz birləşməsi ümumi
qan davası blood feud söz birləşməsi ümumi
qanlıçılıq blood feud söz birləşməsi ümumi
bədənin normal temperaturu blood heat söz birləşməsi ümumi
qatilə verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
qanın zəhərlənməsi blood poisoning söz birləşməsi ümumi
qan kimi qırmızı blood red söz birləşməsi ümumi
qanqırmızı blood red söz birləşməsi ümumi
qan laxtalanması blood serum söz birləşməsi ümumi
qanköçürmə blood transfusion söz birləşməsi ümumi
qan qrupu blood type söz birləşməsi ümumi
qan damarı blood vessel söz birləşməsi ümumi
əsilli-nəcabətli blue blood söz birləşməsi ümumi
aristokrat blue blood söz birləşməsi ümumi
cavanlaşmaq grow young söz birləşməsi ümumi
qan gölməçəsi pool of blood söz birləşməsi ümumi
kral qanından olan prins prince of the blood royal söz birləşməsi ümumi
kral qanından olan şahzadə prince of the blood royal söz birləşməsi ümumi
bir aləm qan itimək shed blood like water söz birləşməsi ümumi
qan su kimi axmaq shed blood like water söz birləşməsi ümumi
əlini qana batırmaq steep one's hands in blood söz birləşməsi ümumi
əlini qana bulamaq steep one's hands in blood söz birləşməsi ümumi
nazikürəkli oğlan susceptible young man söz birləşməsi ümumi
gənc nəsil the young generation söz birləşməsi ümumi
coşqun warm blood söz birləşməsi ümumi
dəliqanlı warm blood söz birləşməsi ümumi
qızğın warm blood söz birləşməsi ümumi
doğma whole blood söz birləşməsi ümumi
eyni valideynin övladı whole blood söz birləşməsi ümumi
qanbir whole blood söz birləşməsi ümumi
ürəkdən cavan young at heart söz birləşməsi ümumi
rostbif young horse söz birləşməsi ümumi
uşaq ağlı young idea söz birləşməsi ümumi
təzə ay young moon söz birləşməsi ümumi
cavanlar young people söz birləşməsi ümumi
çoxqa əti young pork söz birləşməsi ümumi
qanı kəsmək stop the blood söz birləşməsi ümumi
qanı dayandırmaq stop the blood söz birləşməsi ümumi
qan qusmaq spit blood söz birləşməsi ümumi
qana bələnmək be stained with one's own blood söz birləşməsi ümumi
son damla qanına qədər to the last drop of blood söz birləşməsi ümumi
qanında olmaq run in one's blood söz birləşməsi ümumi
qan qrupu blood group söz birləşməsi ümumi
qan köçürmə blood transfusion söz birləşməsi ümumi
qan qohumluğu blood relationship söz birləşməsi ümumi
qan intiqamı blood feud söz birləşməsi ümumi
qan pulu blood money söz birləşməsi ümumi
qanbahası blood money söz birləşməsi ümumi
alın təri ilə by one's sweat and blood söz birləşməsi ümumi
son damla qanına qədər vuruşmaq fight the last drop of blood söz birləşməsi ümumi
qocalı-cavanlı the old and the young söz birləşməsi ümumi
qan təzyiqi blood pressure söz birləşməsi medical
qan almaq let one's blood söz birləşməsi medical
mal ətindən qızartma young horse söz birləşməsi jargon
siğə qardaş blood brother söz birləşməsi ümumi
tez aşiq olan oğlan susceptible young man söz birləşməsi ümumi
tez bənd olan oğlan susceptible young man söz birləşməsi ümumi
tez vurulan oğlan susceptible young man söz birləşməsi ümumi
körpə balalar young cəm ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
young blood dəliqanlı söz birləşməsi ümumi
young blood gənclik enerjisi olan söz birləşməsi ümumi