• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
zəmanət verən şəxs sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
məsləhət verən adviser isim ümumi
annotasiya verən annotator isim ümumi
zəmanət assurance isim ümumi
gələcəkdən xəbər verən augur isim ümumi
təkan verən booster isim ümumi
rüşvət verən briber isim ümumi
təsəlli verən cheerer isim ümumi
təskinlik verən cheerer isim ümumi
ürək-dirək verən cheerer isim ümumi
ruhani şəxs cleric isim ümumi
təsəlli verən comforter isim ümumi
təskinlik verən comforter isim ümumi
məlumat verən communicant isim ümumi
xəbər verən communicant isim ümumi
ianə verən contributor isim ümumi
borc verən creditor isim ümumi
kredit verən creditor isim ümumi
bəzək-düzək verən decorator isim ümumi
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary isim ümumi
gələcəkdən xəbər verən diviner isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən diviner isim ümumi
bəxşiş verən donor isim ümumi
hədiyyə verən donor isim ümumi
ianə verən donor isim ümumi
ruhani şəxs ecclesiastic isim ümumi
tərbiyə verən educator isim ümumi
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower isim ümumi
ianə verən endower isim ümumi
imtahan verən entrant isim ümumi
imtahan verən examinee isim ümumi
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt isim ümumi
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter isim ümumi
gələcəkdən xəbər verən forecaster isim ümumi
saxtakarlıq edən şəxs forger isim ümumi
gələcəkdən xəbər verən fortune-teller isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller isim ümumi
bar verən fruit-bearing isim ümumi
meyvə verən fruit-bearing isim ümumi
məhsul verən fruit-bearing isim ümumi
vəzifəli şəxs functionary isim ümumi
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman isim ümumi
fermanı idarə edən şəxs granger isim ümumi
zəmanət guarantee isim ümumi
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher isim ümumi
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed isim ümumi
edamı icra edən şəxs hanger isim ümumi
məlumat verən şəxs informant isim ümumi
məlumat verən informer isim ümumi
xəbər verən informer isim ümumi
azad edən şəxs liberator isim ümumi
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist isim ümumi
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist isim ümumi
işə nəzarət edən şəxs manager isim ümumi
məsləhət verən mentor isim ümumi
xəbər verən messenger isim ümumi
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter isim ümumi
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator isim ümumi
son xəbərləri verən diktor newscaster isim ümumi
namizədi irəli sürən şəxs nominator isim ümumi
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator isim ümumi
öhdəçilik verən şəxs obligator isim ümumi
adamincidən şəxs offender isim ümumi
təhqir edən şəxs offender isim ümumi
vəzifəli şəxs office-bearer isim ümumi
məsul şəxs officer isim ümumi
rəsmi şəxs official isim ümumi
görməyə düzəliş verən mütəxəssis optician isim ümumi
kənar şəxs outsider isim ümumi
qrupa aid olmayan şəxs outsider isim ümumi
pul verən paymaster isim ümumi
şəxs person isim ümumi
ərizə verən petitioner isim ümumi
vəzifəli şəxs place-holder isim ümumi
girov verən pledger isim ümumi
ağı verən poisoner isim ümumi
zəhər verən poisoner isim ümumi
gələcəkdən xəbər verən prophesier isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən prophesier isim ümumi
əvvəlcədən xəbər verən prophet isim ümumi
gələcəkdən xəbər verən prophet isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən prophet isim ümumi
gələcəkdən xəbər verən qadın prophetess isim ümumi
gələcəkdən xəbər verən qız prophetess isim ümumi
təklif irəli sürən şəxs proposer isim ümumi
mal verən purveyor isim ümumi
vergi verən adam ratepayer isim ümumi
zəmanət safeguard isim ümumi
gələcəyi xəbər verən seer isim ümumi
əlli ildə bir dəfə baş verən semi-centennial isim ümumi
siqnal verən signalman isim ümumi
gələcəkdən xəbər verən soothsayer isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən soothsayer isim ümumi
naməlum şəxs stranger isim ümumi
zəmanət surety isim ümumi
vergi verən taxpayer isim ümumi
zəmanət testimonial isim ümumi
zəmanət məktubu testimonial isim ümumi
cəza verən thrasher isim ümumi
nominal olaraq titulu olan şəxs titular isim ümumi
əzab verən tormentor isim ümumi
əziyyət verən tormentor isim ümumi
əzab verən qadın tormentress isim ümumi
əziyyət verən qadın tormentress isim ümumi
əzab verən torturer isim ümumi
əziyyət verən torturer isim ümumi
bac verən tributary isim ümumi
vergi verən dövlət tributary isim ümumi
xərac verən tributary isim ümumi
zəmanət verən underwriter isim ümumi
arzulanmaz şəxs undesirable isim ümumi
naməlum şəxs unknown isim ümumi
qiymət verən valuer isim ümumi
zaminlik verən şəxs warrantor isim ümumi
zəmanət verən şəxs warrantor isim ümumi
ən pis şəxs worst isim ümumi
dad verən şey zest isim ümumi
borc verən borrower isim ümumi
borc verən lender isim ümumi
şəxs character isim ümumi
verən commmon slut isim ümumi
katorqaya məhkum şəxs convict isim ümumi
şəxs individual isim ümumi
hüquqi şəxs juridical person isim ümumi
yuridik şəxs juridical person isim ümumi
zəmanət məktubu letter of guarantee isim ümumi
vəzifəli şəxs official isim ümumi
şəxs personage isim ümumi
xüsusi şəxs private person isim ümumi
start verən starter isim ümumi
niyaz verən suppliant isim ümumi
niyaz verən supplicant isim ümumi
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person isim ümumi
apelyasiya verən tərəf appellant isim law
zəmanət bail isim law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory isim law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory isim law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness isim law
bəxşiş verən grantor isim law
hədiyyə verən grantor isim law
zəmanət verən şəxs guarantor isim law
zəmanət guaranty isim law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee isim law
şəxs əvəzliyi personal pronoun isim grammatical
şəxs persona isim Latin
zəif yun verən keçi növü angora isim ümumi
nifrətə layiq şəxs aversion isim ümumi
balzam verən şam ağacı balsam isim ümumi
zəmanət commendation isim ümumi
təqaüd almayan və yemək üçün pul verən tələb commoner isim ümumi
ürək-dirək verən crutch isim ümumi
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager isim ümumi
aşpazlıq mədəniyyətini öyrənən şəxs gastrologist isim ümumi
fitnə-fəsad törədən şəxs hatcher isim ümumi
əsas iştirak edən şəxs hero isim ümumi
icarəyə verən lessor isim ümumi
inzibati vəzifə tutan şəxs lord isim ümumi
şəxs və ya yer adının təhrif edilməsi misnomer isim ümumi
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth isim ümumi
titulu olan şəxs nobleman isim ümumi
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee isim ümumi
borcu olan şəxs obligator isim ümumi
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant isim ümumi
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw isim ümumi
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw isim ümumi
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot isim ümumi
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist isim ümumi
zəmanət recommendation isim ümumi
ərizə verən suitor isim ümumi
qorxu törədən şəxs terror isim ümumi
bəxşiş verən tipper isim ümumi
tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs graduate isim American
təkrar seçilən şəxs holdover isim American
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater isim American
asayişi pozan şəxs peace-breaker isim law
böyük şəxs high-hat isim figurative meaning
cəza verən castigator isim ümumi
şəxs factor isim ümumi
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman isim ümumi
zamin olan şəxs guarantee isim ümumi
şeirifin vəzifəsini icra edən şəxs marshal isim ümumi
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor isim ümumi
naməlum şəxs obscurity isim ümumi
iştirak edən şəxs person isim ümumi
iştirak edən şəxs personage isim ümumi
yazılı zəmanət voucher isim ümumi
zəmanət warrant isim ümumi
zəmanət warranty isim ümumi
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant isim law
nəzarət altında olan şəxs case isim ümumi
bol məhsul verən bitki cropper isim ümumi
kənar şəxs outlier isim ümumi
zəmanət caution isim law
fiziki şəxs person isim law
mülkiyyət hüququ verən sənəd title isim law
qolf oyununda üstünlük verən zərbə odd isim sport
zəmanət faith isim ümumi
zəmanət pawn isim ümumi
zəmanət reference isim ümumi
yazılı zəmanət character isim ümumi
şəxs head isim ümumi
rəy verən şəxs reference isim ümumi
zəmanət verən şəxs reference isim ümumi
xidmət göstərən şəxs tender isim ümumi
şəxs character isim ümumi
zəmanət vermək ensure fel ümumi
zəmanət vermək guarantee fel ümumi
zəmanət vermək recommend fel ümumi
zəmanət vermək vouch fel ümumi
zəmanət vermək assure fel ümumi
zəmanət vermək underwrite fel ümumi
zəmanət etmək warrant fel ümumi
zəmanət vermək warrant fel ümumi
zəmanət vermək undertake fel ümumi
xörəyə dad verən şey qatmaq season fel ümumi
əzab verən agonising sifət ümumi
iztirab verən agonising sifət ümumi
ildə bir dəfə baş verən anniversary sifət ümumi
əvvəlcədən xəbər verən anticipatory sifət ümumi
eyni vaxtda baş verən attendant sifət ümumi
ildə iki dəfə baş verən biannual sifət ümumi
iki ildə bir baş verən biennial sifət ümumi
ikiayda bir baş verən bimonthly sifət ümumi
bədbəxtlikdən xəbər verən bodeful sifət ümumi
şəhadət verən certificatory sifət ümumi
əsas verən citable sifət ümumi
eyni vaxtda baş verən coeval sifət ümumi
eyni vaxtda baş verən concomitant sifət ümumi
eyni vaxtda baş verən concurrent sifət ümumi
ianə verən contributory sifət ümumi
imkan verən enabling sifət ümumi
ləzzət verən enjoyable sifət ümumi
zövq verən enjoyable sifət ümumi
pis iyi verən evil-smelling sifət ümumi
baş verən existent sifət ümumi
şəhərin kənarında baş verən extramural sifət ümumi
bar verən fruitful sifət ümumi
meyvə verən fruitful sifət ümumi
meyvə dadı verən fruity sifət ümumi
meyvə tamı verən fruity sifət ümumi
tüstü verən fumy sifət ümumi
hər yarım saatdan bir baş verən half-hourly sifət ümumi
ümid verən hopeful sifət ümumi
içəridə baş verən indoor sifət ümumi
təsadüfən baş verən isolated sifət ümumi
hər şeyə fikir verən meticulous sifət ümumi
ödəmə üçün möhlət hüququ verən moratory sifət ümumi
can verən moribund sifət ümumi
hər şeyə fikir verən observant sifət ümumi
hər şeyə fikir verən observing sifət ümumi
yaxşı iy verən odoriferous sifət ümumi
yaxşı iy verən odorous sifət ümumi
həyat verən originative sifət ümumi
bayırda baş verən outdoor sifət ümumi
amortizasiya verən paddy sifət ümumi
təqaüd almağa hüquq verən pensionable sifət ümumi
icazə verən permissive sifət ümumi
izn verən permissive sifət ümumi
sonra baş verən posterior sifət ümumi
verən presenter sifət ümumi
çox bar verən prolific sifət ümumi
irəliyə təkan verən propulsive sifət ümumi
reaksiya verən reactive sifət ümumi
təsirə cavab verən reactive sifət ümumi
eyni vaxtda baş verən simultaneous sifət ümumi
eyni zamanda baş verən simultaneous sifət ümumi
eyni vaxtda baş verən synchronous sifət ümumi
eyni zamanda baş verən synchronous sifət ümumi
vergi verən tributary sifət ümumi
dənizdə və havada baş verən triphibious sifət ümumi
hər üç həftədən bir çıxan baş verən triweekly sifət ümumi
zəmanət verilməmiş unrecommended sifət ümumi
parıltı verən winking sifət ümumi
çox ümidlər verən promising sifət ümumi
pis iy verən smelly sifət danışıq dili
hər gün baş verən quotidian sifət medical
təhlükə xəbəri verən alarming sifət ümumi
zəmanət verilmiş certified sifət ümumi
cürbəcür rəng verən changeable sifət ümumi
seçməyə imkan verən choiceful sifət ümumi
hər şeyə fikir verən circumspect sifət ümumi
zəmanət commendatory sifət ümumi
mükafat verən compensatory sifət ümumi
tələbə cavab verən competent sifət ümumi
hüquq verən enabling sifət ümumi
səlahiyyət verən enabling sifət ümumi
çox bar verən fruitful sifət ümumi
çox ümidlər verən hopeful sifət ümumi
xırda təfsilatlar verən minute sifət ümumi
hər gecə baş verən nightly sifət ümumi
ləzzət verən odoriferous sifət ümumi
ləzzət verən odorous sifət ümumi
hər şeyə fikir verən perceptive sifət ümumi
bəxşiş verən adam presenter sifət ümumi
hədiyyə verən adam presenter sifət ümumi
qıcığa cavab verən reactive sifət ümumi
rezonans verən resonant sifət ümumi
naməlim bir şəxs some sifət ümumi
özünə xüsusi fikir verən well-groomed sifət ümumi
zəmanət verilmiş assured sifət ümumi
tez baş verən və ötüb keçən flash sifət ümumi