c : Azərbaycan əlifbasının üçüncü hərfi. Bax ce.
ç 2: Azərbaycan əlifbasının dördüncü hərfi. Bax çe.