çığırtmaq : icb.
1. Çığırmasına səbəb olmaq; bağırtmaq, qışqırtmaq.
2. Ağlatmaq, bağırtmaq. Uşağı nə üçün çığırdırsan?