çığnamaq : f. Qarğını ortasından yarmaq.
çığnamaq 2: f. Ayaqlamaq, tapdalamaq.