çılpaqlaşmaq : f.
1. Bax çılpaqlanmaq 1-ci mənada. [Tahir] sonra tamam çılpaqlaşıb, özünü duşun altına verdi. M.Hüseyn.
2. məc. Yarpaqlarını tökmək, bitkisi məhv olmaq; dazlaşmaq. Kollar çılpaqlaşıb. – Təpələrin üstünü və tamamilə çılpaqlaşmış (f.sif.) ağacların budaqlarını quşbaşı qar örtmüşdü. M.İbrahimov.