cında : is. dan.
1. Əxlaqsız, pozğun qadın.
2. Bax cındır. Cavahir cında içində olar. (Ata. sözü).