çırtlaq : is. Yanan və ya közərən ocaqdan çıxan parıltılı kiçik hissəciklər; qığılcım.