çıxdaş : is. Pis, keyfiyyətsiz, zay mal; nöqsanı, zədəsi olan məhsul; brak.