çərdəymiş : is. Əsil mənası “çər xəstəliyinə tutulmuş” olub, ev heyvanları haqqında yüngül qarğış kimi işlədilir. [Molla:] Vallah, çoxdandır ki, minməmişəm, amma çərdəymiş buzov vaxtında elə yaman qaçağan idi. “M.N.lətif.” [Həsən:] Budur, tamam bir ildir, deyirəm, aparım, bu çərdəymişi satım. Ə.Haqverdiyev.