çalğı : is. Musiqi, musiqi aləti. Xalq çalğı alətləri ansamblı. – Uzaqdan incə və narın ahənglə çalğı səsi eşidilməyə başlar. H.Cavid. Ayna .. diqqətlə çalğıya qulaq asdı. Ə.Məmmədxanlı.
çalğı 2: is. məh. Nazik çubuqlardan, tikan və s.-dən düzəldilən uzundəstəli süpürgə. Qulu bir az gicəllənib çalğını götürdü, başladı həyəti süpürməyə. S.Rəhimov.