çap : is.
1. Mətnin mətbəə üsulu ilə yığımı. _ Çap etmək – bu üsulla nəşr etmək, dərc etmək. Bu kağızların heç birini biz çap etməmişik, necə ki oxucularımıza məlumdur və çap etməyəcəyik. C.Məmmədquluzadə. Çapa vermək – çap olunmaq üçün təqdim etmək. Mən xatirələrə əl vurmadan eynilə çapa verməyi lazım gördüm. M.Hüseyn. Çapdan çıxmaq – nəşr edilmək, dərc edilmək, buraxılmaq. Roman çapdan çıxmışdır.
2. Çapdan çıxmış, buraxılmış, dərc olunmuş məcmuə, kitab və s. “Qılınc və qələm” romanının üçüncü çapı.
3. Silah lüləsi diametrinin ölçüsü; kalibr.