çayxor : sif. [çin. çay və fars. ...xor] Çox çay içən, çox çay içməyi sevən adam. Çayxor adam.