çeçen : is. İnquşlara qohum olan Qafqaz xalqı və bu xalqa mənsub adam.