çevrikmək : dan. bax çevrilmək 4-cü mənada. [Rəşid:] Mən bir neçə dəfə yerimin içində çevrikdim. İ.Hüseynov.