çex : is. Slavyan xalqlarından birinin adı və bu xalqa mənsub olan adam.