çeynənmiş : f.sif.
1. Ağızda, diş altında əzilmiş, gəmirilmiş, dişləm-dişləm edilmiş. Çeynənmiş ət.
2. məc. Çox təkrar edilərək bayağılaşdırılmış, bıqdıracaq dərəcədə təkrarlanmış. Çeynənmiş fikirlər. – [Firəngiz Muxtara:] Bunlar çeynənmiş, cəfəng sözlərdir. B.Bayramov.
3. məc. Tapdalanmış, ayaqlar altına salınmış. Çeynənmiş hüquqlar.