çis : is.
1. Duman şəklində yağış; kiçicik yağış damcısı.
2. Tutqun hava.