çovğunlamaq : f. Çovğun qalxmaq, çovğun başlamaq. Hava çovğunladı.