çoxərlilik : is.
1. Arvadın eyni zamanda bir neçə əri olmasından ibarət nikah forması (bəzi tayfalarda); poliandriya.
2. Eyni zamanda bir neçə əri olma (bəzi tayfalarda).