çoxarvadlılıq : is.
1. Kişinin eyni zamanda bir neçə arvadla nikahı olan nikah forması; poliqamiya.
2. Eyni zamanda bir neçə arvadla nikahı olma, bir neçə arvadı olma.