çoxluq : is.
1. Bir şeyin çox olması; bolluq, firavanlıq. Bazarda meyvənin çoxluğu. Məhsulun çoxluğu. Adamların çoxluğu. – [Dilara] evlərində heç vaxt həddindən artıq çoxluq və bəzək-düzək görməmişdi. M.İbrahimov.
2. Sayca çox olan hissə; əksəriyyət (azlıq əksi). Səs çoxluğu. – [Uğur:] Bizdə azlıq çoxluğa tabedir. İ.Əfəndiyev.