ödəniş : is.
1. Ödənmə işi; ödənmə. Borcun ödənişi.
2. Yerinə yetirilmə. Planın ödənişi.