öyüdverici : sif. Öyüd, nəsihət mahiyyətində olan; nəsihətli. Öyüdverici sözlər.