oyunçu : is.
1. Hər hansı oyunda iştirak edən adamlardan hər biri. Oyunçular sıraya düzüldülər. Məşqçinin oyunçulara göstərişi. – [Oğlan:] Rəhmətlik oğlu, sən .. oyunçu deyilsən, odunçusan. Ə.Haqverdiyev.
2. Rəqs edən, rəqqas(ə). Oyunçu (sif.) qız ləzginka oynayır. Ü.Hacıbəyov.
3. Bax oyunbaz 1-ci mənada. [Həsən:] Rus oyunçularından əlli manatımın otuz səkkizini alınca anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi. Ə.Haqverdiyev.