üçyarpaq : sif. bot. Rütubətli yerlərdə və axar suların kənarlarında bitən ot bitkisi.