üdüləmək : f. dan. Boş-boş danışmaq, çərənləmək, naqqallıq eləmək._Üdüləyibtökmək – bax üdüləmək.