universitet : [lat. universitas – toplu, məcmu] Tərkibində müxtəlif ictimai və təbiiyyat- riyaziyyat şöbələri (fakültələri) olan elmi təmayüllü ali məktəb. Bakı Dövlət Universiteti.