ürəkdolusu : zərf Həvəslə, fəxrlə, ağızdolusu, sevinə-sevinə.