ürkəklik : is. Tez hürkmə və qorxma xasiyyəti; hürkəklik.