üyütmək : f.
1. Dəyirmanda buğda, arpa və s.-ni una çevirmək; çəkmək. Buğda (arpa) üyütmək. – Cəfər tayları içəri qoydu, az keçmədən dəni üyütməyə başladı. Ə.Vəliyev.
2. məc. dan. Boş-boş danışmaq (bəzən üyüdüb-tökmək şəklində). Şirəli yenə bağırdı: – Uzun danışma, ağzını avara qoyub ağlına gələni üyütmə. M.Hüseyn. Heç kimə macal verməyən Vahimə üyüdüb-tökürdü. B.Bayramov.