g : Azərbaycan əlifbasının doqquzuncu hərfi. bax ge.