gölmə : dan. bax gölməçə. Neft gölməsi. Su gölməsi. – Bu gölmələrdə balıq axtarırdıq. S.S.Axundov. Gölmə sularının rəngi sapsarı; Xəstəlik qurudur ağaclıqları. S.Vurğun. Ağcaqanad dəstə-dəstə; Vızıldadı gölmə üstə. M.Dilbazi. _Gölmə bağlamaq (tutmaq) – bax gölmələnmək. Çirk sular gölmə bağlayıb. – Su ancaq oyuqlarda, çuxurlarda gölmə tutardı. S.S.Axundov.