şüğülzümmə : is. [ər.] köhn. din. Müsəlmanlıqda: Allah qabağında günahkarlıq, təqsirkarlıq. _Şüğülzümmə eləmək (etmək) – günaha batırmaq, günahkar eləmək. Mərhumun varisləri bir-birlərinin üzünə baxıb, ürəkləri yumşalmış hallarında ölülərini şüğülzümmə eləmək istəməyib pulları verirlər. Ə.Haqverdiyev. Şüğülzümmə olmaq – günaha batmaq, günahkar olmaq.