süs : is. Bəzək, zinət, bərbəzək. [Qızların] boyunlarında, başlarında və barmaqlarında qızıl zinət və süs olmazdı. H.Sarabski. Belə gürşad yağmurlar üçün babalar deyiblər ki, “yağış yağar, varlının süsünü aparar, yoxsulun hisini – ağ ilə qara aşkar olar”. M.Rzaquluzadə. Biri deyir: həyatın hüsnü, süsüdür sənət; Biri deyir: ürəyin döyüntüsüdür sənət. B.Vahabzadə. _ Süs vermək – bəzək vermək, süsləmək. Pəncərənin xırda, rəngbərəng şüşələrindən içəri düşən şüalar yerə döşənmiş xalıların boyalarına ayrıca bir süs vermişdi. Çəmənzəminli.
şüş 2: is. Nazik ağac, çubuq. Lobya ləklərinə şüş basdırmaq.