suveren : sif. [fr. souverain] Beynəlxalq hüquqda: ali hakimiyyəti təmsil edən, öz döv- lətinin daxili və xarici işlərində tamamilə müstəqil olan, başqa dövlətin hakimiyyətindən asılı olmayan. Suveren dövlət.