şəhriyar : is. [fars.] klas. Hökmdar, padşah, şah. Maral isə, ahu isə bu şikar; Belə seyd olur layiqi-şəhriyar. M.Ə.Sabir. O söylədi: – Yaşasın şəhriyari-hürriyyət. B.Vahabzadə.