şəkilçiləşmək : f. qram. Şəkilçi şəklini almaq, dönüb şəkilçi olmaq.