şərh : is. [ər.] Açma, anlatma, izah (etmə), təfsir (etmə), bildirmə. // Bir şey haqqında izahedici və tənqidi qeydlər, mühakimələr. Siyasi mətbuatda şərh. _ Şərh etmək (eləmək, qılmaq) – açmaq, anlatmaq, izah etmək. Mən nə hacət ki, qılam daği-nihanim şərhin? Füzuli. Çox təbibə şərh elədim dərdimi; Heç görmədim çarələnmiş könlümü. M.V.Vidadi. Gəl yazaq şərt üçün öz tərcümeyi- halımızı; Həm də doğru olaraq şərh edək əhvalımızı. M.Ə.Sabir.