şərtləndirmək : f.
1. Bir şərtlə bağlamaq və ya məhdudlaşdırmaq, şərt qoymaq.
2. Bir şeyin törəməsinə əsas olmaq, səbəb olmaq. Aydındır ki, xalqlar arasındakı belə dərin münasibət öz növbəsində yüksək səviyyədə duran millətin ədəbiyyatının o biri millətlərin ədəbiyyatları üzərinə təsirini də şərtləndirir. M.Hüseyn.