şəxsiyyət : is. [ər.]
1. Bir şəxsə xas olub onun fərdiyyətini müəyyən edən xüsusiyyətlərin məcmusu. Alarsa hər gecə üç-dörd nəfər əşxas gər vədim; Nə qəm, beş-altı da olsa, mənim şəxsiyyətim artır. M.Ə.Sabir.
2. Öz xarakteri, əxlaqı, cəmiyyətdə mövqeyi və s. baxımından insan, şəxs, sima. Böyük şəxsiyyət. Görkəmli şəxsiyyət. Tanınmış şəxsiyyətlər. – [Qadın:] Şairlər nə qədər həssas şəxsiyyət imiş. M.S.Ordubadi. Mollayev öz əcəli ilə ölmüş görkəmli şəxsiyyətlərdən də əl çəkmirdi. M.Hüseyn.