şəxsiyyətsizlik : is. Şəxsiyyəti, siması, mənliyi olmama; simasızlıq; mənliksizlik.