şaiq : [ər.] klas. Bir şeyə böyük şövqü, həvəsi, meyli olan; şövqlü. [Molla İbrahimxəlil:] Mən də sizi görməyə çox şad idim. M.F.Axundzadə. Yaran, bahar mövsümüdür aşiq olmalı; Canan yolunda ölmək üçün şair olmalı. A.Səhhət.