şairanə : sif. və zərf [ər. şair və fars. ...anə]
1. Şairə xas, şair kimi, şairə məxsus; bədii. Xosrov yeddiillik məktəb qurtarmış, şeirlər yazmış və şairanə duyğularla yaşayan bir gənc olmuşdu. S.Rəhimov.
2. məc. Gözəl, qəşəng, füsunkar, məftunedici, valehedici. [Şeyx Sənan:] Nə qədər şairanə bir xilqət! Yerə enmişdir adətən cənnət! H.Cavid. Şairanə bir gecədir Kür qırağında; Ağ ulduzlar çiçək-çiçək, göy üzü çəmən. S.Vurğun.