şallaqlamaq : f. Şallaqla vurmaq, qamçılamaq, qırmanclamaq. Atı şallaqlamaq. – Sanki Əsgər yuxuda idi, indi ayıldı, kəlləri şallaqlamağa başladı. Ə.Vəliyev. // Məc. mənada. [Mustafa həkimə:] Axı bu dəlini gətirib buraya qatmısınız, bizim günahımız nədi, bizi şallaqlayır? C.Məmmədquluzadə.