şanagüllə : is. bot. Sulaqlı yerlərdə bitən çiçəkli su bitkisi..