şarada : is. [fr.] Cavabı müxtəlif sözlərdən ibarət tapmaca. İsti + ot = istiot.